WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim oferującym kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 14 kierunkach studiów podyplomowych, studiach MBA oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 832 studentów w tym 824 cudzoziemców, 470 doktorantów i 186 słuchaczy studiów podyplomowych (stan na dzień 31.12.2019 r.). Uczelnia zatrudnia ponad 1800 nauczycieli akademickich, w tym 170 profesorów tytularnych.
Warszawski Uniwersytet Medyczny to nie tylko placówka edukacyjna, ale również prężnym ośrodek naukowy specjalizujący się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej.
Zakres pracy naukowej WUM dotyczy patogenezy, diagnostyki, terapii, profilaktyki i optymalizacji postępowania terapeutycznego uwzględniającego działania prewencyjne, skuteczność i koszty leczenia we wszystkich obszarach medycyny. W ramach tych działań prowadzone są eksperymentalne badania przedkliniczne i badania kliniczne w zakresie wszystkich kierunków współczesnej medycyny, a zwłaszcza chorób cywilizacyjnych.
Świadectwem dbałości o poziom kształcenia w WUM są przyznawane tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. 

www.wum.edu.pl

dr hab. Radosław Zagożdżon

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w roku 1996. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie Biostruktury, WUM. W latach 1997-2000 pracował jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM.

W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA. W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki/wykładowca w University College Dublin w Irlandii.

W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsorowanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) do końca roku 2016. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016.

Od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a od roku 2020 konsultantem w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym.

Dr hab. Radosław Zagożdżon jest autorem i współautorem kilkudziesięciu pozycji naukowych głównie z z dziedziny immunologii, immunoonkologii oraz biologii molekularnej nowotworów.