Wykonawcy

 

 

Projekt realizuje konsorcjum trzech podmiotów:

  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy,
  • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jednostką wiodącą jest NIO-PIB, liderem projektu jest Dyrektor NIO-PIB prof. n. med. Jan Walewski.

 

 

Narodowy Instytut Onkologii

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy to największa placówka w Polsce zajmująca się chorobami nowotworowymi.

Więcej

Instytut Biochemii i BioFIZYKI

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki.

Więcej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim oferującym kształcenie na wielu kierunkach oraz licznych kursach specjalizacyjnych, doskonalących i ustawicznych.

Więcej