Koncepcja projektu

W naszym projekcie zaproponowaliśmy nowatorskie podejście oparte o znaną od dziesięcioleci terapię fagową oraz nowoczesną technologię bazującą na wykorzystaniu nanoprzeciwciał. W 2019 roku terapia nanoprzeciwciałami została zatwierdzona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). W naturalnych warunkach bakteriofag, który jest wirusem atakującym bakterie, nie „widzi” ludzkiego wirusa, dlatego naszym zadaniem jest wyposażyć takiego bakteriofaga w narzędzie, które umożliwi mu rozpoznanie i przyłączenie się do patogenu. W naszym projekcie chcemy wykorzystać nanoprzeciwciało, które umieszczone zostanie na główce bakteriofaga. Fag niosący nanoprzeciwciało będzie w stanie rozpoznać wirus SARS-CoV-2 i uniemożliwić mu wniknięcie do komórek ludzkich. Również samo nanoprzeciwciało może zostać wykorzystane do terapii i będzie alternatywą dla normalnych przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Rys. Bakteriofag prezentujący na swojej powierzchni nanoprzeciwciało.


SARS-CoV-2 jest wirusem, który powiela się w oparciu o RNA jest tzw. RNA-wirusem. Ta jego cecha powoduje, że mutuje ze znaczną częstością. Dlatego w naszym projekcie wybraliśmy takie miejsca, które są kluczowe dla aktywności wirusa, gdyż ich modyfikacje uniemożliwią mu wniknięcie do komórki gospodarza i powielenie się.   

Rys. Bakteriofagi uzbrojone w nanoprzeciwciało blokują wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowo, z badań klinicznych dotyczących terapii przeciwnowotworowych prowadzonych z użyciem bakteriofagów wykazano, że są one dobrze tolerowane także przez pacjentów onkologicznych.
Przewidujemy, że produkt (fag+nanoprzeciwciało/nanoprzeciwciało), który otrzymamy w wyniku realizacji tego projektu posłuży jako swoisty neutralizator w leczeniu COVID-19. Może również zostać użyty jako szybki test diagnostyczny lub jako czynnik blokujący jego rozprzestrzenianie.
To nowatorskie podejście znalazło uznanie w oczach Agencki Badań Medycznych, która zdecydowała się sfinansować projekt potrzebną kwotą 2 milionów złotych.
Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 roku, jednak mamy nadzieję, że będziemy mogli zakomunikować Państwu dobre informacje znacznie wcześniej.