Dlaczego my?

mamy wiedzę

mamy narzędzia

mamy mozliwości

mamy środki

mamy doskonałą kadrę naukowców
i na koniec...

... Mamy pomysł!

Gwarancji sukcesu nie ma, ale grzechem byłoby nie spróbować, mając to wszystko!  

Narodowy Instytut Onkologii to nie tylko szpital, w którym leczeni są pacjenci onkologiczni ale również Państwowy Instytut Badawczy. Naszym zadaniem jest m.in. ochrona pacjentów onkologicznych, którzy z uwagi na osłabiony przez chorobę nowotworową i leczenie układ odpornościowy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg COVID-19. Dlatego w oparciu o wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego Zespołu utworzonego przez Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN we współpracy z innymi naukowcami, w skład którego wchodzą immunolodzy, lekarze klinicyści, naukowcy, biotechnolodzy oraz specjaliści w terapiach fagowych  zaproponowaliśmy w/w projekt.