Zakończony I Etap badań w Projekcie

Z końcem maja 2020 zakończyliśmy pierwszy etap badań.

 

Bez użycia matrycy wytworzyliśmy fragmenty DNA kodujące domeny białka Spike. Następnie wyprodukowaliśmy fragmenty białka SPIKE w systemie bakteryjnym i oczyściliśmy je. Posłużyły one do przeszukania przygotowanej przez nas fagowej biblioteki nanoprzeciwciał. Biblioteka była przygotowana została w wektorze pSEX81 za pomocą klasycznej metody PCR z 10 immunologicznie naiwnych alpak.
Raport cząstkowy został przyjęty przez Agencję Badań Medycznych.