Projekt Przedłużony

Na wniosek Konsorcjum w obliczu obiecujących wyników badań, Agencja Badań Medycznych zdecydowała o przedłużeniu trwania projektu do końca marca 2021 roku.

Prace są kontynuowane i trwają przygotowania do badań przedklinicznych.