Wykonawcy projektu

Finansujący

Opracowanie „leku” przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
opartego o nanoprzeciwciała i bakteriofaga M13

W projekcie zaproponowaliśmy nowatorskie podejście oparte o znaną od dziesięcioleci terapię fagową oraz nowoczesną technologię bazującą na wykorzystaniu nanoprzeciwciał. W naturalnych warunkach bakteriofag jest wirusem atakującym bakterie. Nie „widzi” jednak ludzkiego wirusa.  Naszym zadaniem jest wyposażyć bakteriofaga w narzędzie, które umożliwi mu rozpoznanie i przyłączenie się do patogenu. 

Precyzyjne procedury
badawcze

Więcej

pełna dokumentacja
prowadzonych badań

Więcej

wysoko kwalifikowana
kadra naukowa

Więcej

ZAAWANSOWANE 
BADANIA MEDYCZNE

Więcej

Wykonawcy

Projekt realizuje konsorcjum trzech podmiotów: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jednostką wiodącą jest NIO-PIB, liderem projektu jest Dyrektor NIO-PIB prof. n. med. Jan Walewski.  

Więcej

Opis projektu

Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 skłoniła świat naukowy do poszukiwania nowoczesnych i wyrafinowanych metod identyfikacji oraz leczenia choroby. Wielu chorych nie może być zaszczepionych z uwagi na spodziewane skutki uboczne. Ratunkiem dla nich może być tylko lek. Dlatego podjęliśmy się tego wyzwania.

Więcej

Aktualności

Aktualne informacje na temat projektu i postępów prac, oraz wypowiedzi uczestników w mediachWięcej

OPIS projektu

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 po raz pierwszy zidentyfikowany został w Chinach w mieście Wuhan. Jest to wirus pochodzenia odzwierzęcego.

Więcej